Blogia
Crónicas Tamaganas

róubannos....

Verín- CRÓNICAS TAMAGANAS.    Róubannos......?

 

Miña cara señora María: -O segredo que vostede gardaba descubríronllo. Ten o “don” da ubicuidade e resulta que non o emprega. Vostede é unha “deusa” e no barrio ninguén sabía nada. Tal vez por iso ninguén se enteraba das facturas da auga e do recibo do I.B.I..

 Tiveron que aparecer os recibos da empresa concesionaria da auga potable da vila para que demostraran que unha familia que está empadronada no inmoble 0, andar 0, da rúa 0, vivisen ao mesmo tempo, as vinte e catro horas do día nas dúas “viviendas” que rezan na factura da auga.

 A vostede, señora María, que vive no andar segundo do seu edificio e que lle chegan as tarxetas do INE a ese enderezo, porque no Padrón de habitantes do Concello, cando o fixeron constataron a súa residencia, resulta que agora tamén vive no baixo, no que ten os trastos e tamén vive na bodega, na que garda as patatas que recollen, seu marido e vostede, pola parte de atrás, é dicir, na horta.

  Como na factura lle asinan “dúas vivendas” estanlle a cobrar a estadía dos usuarios no baixo ou na bodega as vinte e catro horas do día. Vostede comentara , que no baixo ou bodega só tiña unha billa, que non reúne as condicións de vivenda, nin ten  a primeira licencia de ocupación que esixe a lexislación imperante na Comunidade Autónoma. O baixo ou bodega é como se fose unha prolongación do andar, porque ali garda todo o que non lle colle enriba.

 Vostede está a contribuir entón, na financiación das Institucións, porque factúranlle a “taxas” cos usuarios correspondentes, que lle asinan e que fan vivir, as vinte e catro horas, nas dúas viviendas. –Din que hai unha lei que recolle o  equilibrio, no consumo e no gasto, neste tipo de  servicios. –Entón?. –Necesitan cartos e empregan todo tipo de argucias para recollelos, pero sempre machacando aos mesmos.

 Se vostede tivese unha vivenda nos arredores da vila tamén lle facturarían os tres usuarios, como se estivesen vivindo, tamén, aló. O bonito do caso é que o contador da auga contabiliza o consumo e cando recolle cero metros cúbicos indica que non hai uso da vivenda, polo tanto non hai saneamento, nin depuración das augas desa vivenda, polo que non deberían cobrar, porque os usuarios están pagando o andar que fan vida diaria. Hai terían que cobrar cando o contador contabiliza un consumo aos días de uso da vivenda.

 No que respecta a contribución só un apunte. Se a vostede, señora María, lle aumentan un só metro cadrado de superficie ou  un só metro cúbico de volumen, nas súas proiedades, para vostede representa moi pouco. Pero como vostede pensa que hai uns trinta millóns de propietarrios en toda España, a cantidade resultante é de abrigo.

 Se se fixa ben no recibo e ve que ao alpendre, á corte, aos cortellos, ao galiñeiro,  á bodega e todo tipo de cubertos que rodean a vivenda, lle dan o nome de “almacén” póñase a temblar, porque esta palabra ten distinto significado, polo uso, nas distintas xeografías hispanas, pero dende Madrid unificaron todo. Así aparecélle a un veciño dunha aldea, deste concello, unha cantidade a pagar de cerca de cincocentos euros. –Nestes meses non poderá comer, porque a paga de xubilado róndalle esa cantidade.

 -.Que lle parece señora María e iso que prometeron que non ían a subir os impostos. Algunha debería recoller este tipo de estafa política.

 

                              Verín, 25 de novembro do 2013.-

 

                              Adolfo Rolán Fernández.

0 comentarios