Blogia
Crónicas Tamaganas

...Bar Chaves......

Verín-            CRÓNICAS TAMAGANAS. ……… Bar Chaves….!

 Miña cara señora María: -Daquela,case  cada sábado, soaba o teléfono e , como non, había que collelo. Sempre a mesma chamada e dende o mesmo lugar.

 A chamada só era para dicir que me acercara porque había que visitar unha obra. Sen embargo, nunca a obra foi visitada. -Simple e llanamente era para acompañar ao personaxe ata o bar Chaves-.Baixaba o escalón e arrimándose á barra pedía unha consumición con medio pincho, que lle servía o Suso e xa podía marchar. –Esa era a misión dos sábados facer de garda costas ao longo do percorrido.- Cadaquén que pense o que queira, aínda hoxe a pregunta aparece polo maxín e non encontra resposta.  Cantos anos de “lazarillo político”?.

 Todo isto vén porque estes días aparece nos xornais o edificio que se está a construír no mesmo solar. Debe ter présa para a tomar o pincho no novo baixo do edificio e ademais quere que non teña problemas porque pode retrasarse a apertura dun novo” bar chaves”. –Que lle pregunten aos propietarios da obra que é a segunda que sofre as inclemencias do persoeiro-.

 Sen embargo hai constancia de que xa  a primeira licencia mandárana a Patrimonio, cando non debía ir, e ademais Patrimonio empregaba unha normativa de solo urbanizable en solo urbano. -Neste primeira licencia os técnicos admiten que se balancearon, porque a normativa ou normativas daquel momento non recollían o Bar Chaves como edificio singular a protexer.

 Ademais de isto o PXOM do 2012 tampouco recolle este solar como edificación  protexida entón, onde está o problema?. –Pódese afirmar algo positivo deste PXOM do 2012, que é a demarcación das edificacións a protexer,  con informes vinculantes de Patrimonio, que recolle o seu contorno con unha ringleira que destaca porque a súa trama parécese a cartas da baralla española xunguidas con guións ao longo dos planos.

  Esta ringleira pasa ao longo da Avenida Luis Espada, polo tanto pasa por diante do mencionado solar. Hai que resaltar que esta ringleira das cartas nos planos debe medir de ancha dous milímetros ou menos, pois ben aquí radica o problema. Esta ringleira é continuadora e non contornea ao mencionado solar, polo tanto non debe afectar a unha edificación, que é deseñada por  un técnico para a  súa execución, porque o técnico, analizando o plano non lle dá esa clasificación de protección.

 Para esclarecer este tema hai que ver outro exemplo. Calquera persoa adquire un solar para construír unha edificación unifamiliar. O solar está ubicado en solo que hai que separarse do lindeiros tres metros. O concello dá a licencia e comézase a edificación respectando esa distancia. Ao chegar a cuberta hai que rematar a obra e o aleiro sobresae da plomada ou verticalidade das paredes, polo que está fóra dos tres metros, hai que tirar  ou paralizar a  obra?. –Que empece?.

  No caso do Bar Chaves son as galerías recollidas na primeira licencia, que condicionan ao deseñador na segunda licencia, porque no PXOM do 2012 iguálanse,  en alturas, todas as edificacións da Avenida Luis Espada.

- Hai que dicir que esas galerías ou cristaleiras sobresaen sesenta centímetros da verticalidade do edificio, polo que di que sobrevoan  a  mencionada ringleira. –A ringleira mide menos de dous milímetros.

  E para isto tanto ruído?. –Non.Buscade noutros temas-. - Non sabe nin soporta estar na oposición-.                              

 

      Verín, 9 de outubro do 2015.-

                        Adolfo Rolán.-

0 comentarios