Blogia
Crónicas Tamaganas

300.000 euros....

Miña cara señora María: -“Favor con favor se paga”.

 “Si á “biempagá” a coloco aló enriba, logo recibo algo a cambio”. -Isto debeu pensar, porque a nova do xornal de Prisa do día 2 de maio, na edición de Galicia seu titular era: “Ourense gasta 300.000 euros en un plan turístico fantasma. Como subtitular pon:” los alcaldes beneficiados aseguran no haber visto las inversiones facturadas”.

 O xornal “BARRIOS”, Verín e Comarca, páxina dúas di: “Para lograr unha boa execución do Plan de Competividade constituíuse unha Comisión de Seguimento sen personalidade xurídica, que se encarga.....”.

 Isto cheira a noxo fedento de algo que os cidadáns están saturados de escoitar nos medios de comunicación. Xa está ben! -Época de crise e malgastando cartos sen que se poidan controlar. Un ente sen personalidade xurídica. Pero se calquera Asociación ten que ter todo a documentación necesaria, co seu NIF, para poder xestionar os cartos no fin para que foi creada. –Ista non!.

 No xornal de Prisa, renglóns máis abaixo segue dicindo:-“El presidente de la comisión es el alcalde de Verín, Juan Manuel Jiménez Morán, del PP y figura como vocal su exteniente alcalde y en la actualidade secretaria generl de  Turismo de la Xunta, Carmen Pardo”. –Isto é unha vendeta!. Esquéceullese dicir que tamén é “senador”, non electo por sufraxio.

 Todo isto foi para colocar ao “mandatario verinés” nun posto que anule ao resto de alcaldes da bisbarra, porque, simple e llanamente non preside a Mancomunidade. E para iso inventan unha sociedade sen personalidade xurídica e reciben cartos da Xunta, da Deputación e a parte correspondente dos concellos. –Por certo o de aquí non aportaría nada. -Neso é un malabarista.

 Rolda de prensa para contestar a nova do xornal madrileño. –So exparexer para dicir que noutros lugares gastaron máis. Nada de levar ao xulgado ao medio de comunicación.

 Outas manifestación dicían que se os alcaldes non queren o programa que se leva para outos lugares.

 -Os alcaldes o que queren é transparencia. Non que lle marchen co programa. E tamén queren ver o produto que se pagou.

 -Alguén comentaba que se chegou a tempo, porque isto xa cheiraba a un futuro e suposto “Gurtel”, porque iso de non ter personalidade xurídica, hai que ter morro.

 Para xustificar todo isto están un interventor e unha secretaria que controlan todas as facturas, comentario que cae pola súa base, porque só reciben as facturas e non van a ver o producto , que é do que se queixan os alcaldes.

 -Aínda non dimitiu ninguén!. E logo pídenlle sacrificio aos de sempre. Os paganini, os parias, que son os que se fan cargo de todos estes desaguisados dos poilíticos.

 -A corrupción campea por doquier. Ninguén fai nada. So anuncian normas contra o fraude, pero non  se ven por doquier. Deben ser só verbas. –O pobo paga!.

 Algún día o contibuínte cansarase e veremos o que pasa. O pobo necesita exemplos, que os palpe coas súas mans e seu ollos que os vexan, aínda que sexa no veciño de o lado. Porque así pode confiar no político, pola contra a desconfianza vai a máis.

 Fixo falta crear este “ente” para xestionar un Plan, cando existe unha Mancomunidade, unha eurocidade, unha Deputación e ata unha Xunta, onde se podían sacar a concurso todo o programa con todas as da lei.

-Non, houbo que crear este “ente” por antoxo, e ampliando a Conso Frieiras, porque así , desimulábase, aumentando a superficiie territorial, porque se necesita dun territorio “virtual” que xustifique as grandes inversións. –Todo é resultado dunha cantidade!.

 A incompatibilidade coa maioría dos alcaldes desta bisbarra e a falta de amizade co novo Presidente da Deputación fai que non aparezca en “cenáculos” aos que antes era o convidado por excelencia, por iso recurre a todos os medios que chega para colocarse en postos que salga asiduamente nos xornais e destaque, porque necesita alimentar seu ego, aquel do que falou Antón Feito, na Voz de Galicia.

 É unha contradición, na xestión da crise actual, que se estén privatizando empresas públicas e aquí se inventen “entes” para xestionar cartos públicos. De feito e, ao parecer,  a fortaleza de Monterrei vai estar vixiada e controlada por unha empresa, que manterá aberto o recinto amurallado os sete días da semana. -Anuncio da Secretaria para o Turismo da Xunta de Galicia.

 Unha curiosidade. Un veciño de Mixós, a menos de dous kilómetros de Verín, non ten dereito ao “cartao” para os descontos na vila e un veciño de Chaves, si. O de Mixós está en Verín as “vinte e catro” horas do día, gastando, e o de Chaves, cando o traen.

 

                                         Verín 17 de maio do 2012.-

 

                                          Adolfo Rolán.-

0 comentarios