Blogia
Crónicas Tamaganas

Reflexión

Miña cara señora María: despois da festa vén a resaca. Nestes intres o que toca é unha reflexión.

 Reflexionar non está ao alcance de todos. Para reflexionar hai que ter base científica e cultural, e isto só se colle nos libros, non nos catálogos das plumas estilográficas, nin nos dos móbiles, nin nos dos lentes ou lentillas, nin nos das carteiras, etc... Por iso resulta difícil escoitar verbas que se axeiten a unha análise dos resultados sen buscarlle a parte negativa, senón só a positiva. Todos gañan!, é o resultado de cadaquen que se pronuncia públicamente.

 Vistos os resultados, chégase á conclusión ou á interpretación de que hai partidos gañadores e perdedores, pero hai resultados que tamén demostran a negatividade e rechazo de certos individuos, nas listas electorais, a pesar do poder que rexentan.

 Dos dous mil votos que conseguiran os grupos minoritarios nas anteriores eleccións, só cincocentos coarenta e seis recaeron no Partido Popular, uns trescentos no BNG e o Partido Socialista perdeu cento seis, co efecto negativo do goberno.

 O que si chama moito a atención son os douscentos votos en branco, que si son froito dun voto de castigo a quen gobern,a e os cento sesenta e seis nulos, onde ao parecer, se escribiu de todo, menos guapo, os apelativos e insultos eran a doquier nas papeletas.

 Estes cento sesenta e seis, sumados aos do Partido Popular, facían que conseguira o concelleiro número once, restándolle o cuarto aos socialistas. O BNG, con douscentos oitenta e cinco votos, púñase con catro e isto si que representaba un éxito para os nacionalistas, que recibían votos dos descontentos das dereitas.

 O Partido Popular perde nestas eleccións, os votos que recibiu o BNG, os votos que foron á abstención, os votos en branco e parte dos nulos, polo que non da chegado, lexislatura tras lexislatura, a ese número de concelleiros, que representan a maioría natural do concello, quedando sempre ás portas, por non cambiar o candidato.

Tanto anunciar que ían sacar doce ou trece concelleiros, e resulta que os votos brancos son os que impiden que sumen once, demostra isto que o problema está no candidato e non na candidatura.

 Insistindo no mesmo tema trata de apuntarse a ganancia do segundo deputado provincial, porque a lectura que fai das eleccións cae pola súa propia base, polo que  hai que recurrir ao deputado provincial, porque como aquelo non pegou, a ver se con isto gaña algo para logo ilo vender a Santiago.

 Pouco tempo transcurriu para que o señor alcalde de Laza lle contestara correctamente e facendo unha lectura obxectiva dos resultados. Non hai máis leña ca que arde e aí é onde hai que facer a análise destas eleccións.

0 comentarios