Facebook Twitter Google +1     Admin

Crónicas Tamaganas"A vida arredor do Támega" por Adolfo Rolán, natural de Tintores, Verín, Ourense.

Archivos

Enlaces


Se muestran los artículos pertenecientes a Junio de 2010.Alegación ao PXOM de Verín. Aprobación inicial.

Preámbulo:

 Ano 1995 o PP gaña as eleccións locais, polo que é elexido alcalde o actual rexedor.

 O equipo redactor, daquela, fora Habitat-6, e o alcalde, que sacou a concurso a redacción do PXOM, D. Emilio González Afonso.

 Ano 2010. O PP gaña de novo as eleccións e volve ser nomeado alcalde a mesma persoa.

 O equipo redactor deste PXOM é Consultora Galega e foi D. Emilio González Afonso quen sacou, de novo, a concurso este plan. E volve estar de rexedor o mesmo candidato do PP.

 Ano 1998, apróbase aquel Plan, coas premuras do tempo, porque ao ano seguinte convócanse as eleccións locais.

 Ano 2010, repítese a mesma circunstacia. O ano seguinte, 2011, celébranse as eleccións á alcadía. De novo o equipo redactor, a marchas forzadas, debe rematar o Plan. Non se pode entrar en ano electoral co Plan sen aprobar, porque sería a defenestración do mandamais local.

 Que pecado cometeu Verín para encontrarse na mesma situación! Nin o deus Bantua, nin o deus Larouco, que bendicen estas terras, son capaces de liberar Verín de personaxes que so se benefician a conta dos electores. Seguro, que a culpa que sufre esta terra, debe ser tan grande, que non hai forma de purgala.

- Nunhas vacacións de semana santa, daquela lexislatura, foi solicitada a miña intervención para facer de correo entre un empresario e o actual rexedor.

 O empresario, que se sentiu discriminado ou perxudicado, naquel plan do 1998, presentara un contencioso contra, polo que quería negociar a retirada a cambio dunha sanción administrativa, que tivera que pagar por unha obra, supostamente, fóra de ordenación.

 Comunicada esta intención do empresario, a resposta de quen ostentaba o poder, naquel momento, foi: “eu non me sento cun .........”.

  De volta das vacacións preguntoume se falara co empresario, ao que lle contestei: “non me autorizaches e con quen quería falar era contigo”.

 Aquel Plan seguiu o curso normal e os tribunais de xustiza declarárano nulo.

 Podo afirmar que todo foi un “capricho”. O empresario sentiuse perxudicado, porque un edificio, que construira na estrada de Cabreiroá, estaba afectado por unha posible rúa que o deixaba, en parte, fóra de ordenación.

 Daquela foi un “capricho”. Agora, este Plan, ten “dous caprichos”.

 - Esperemos que a este non lle ocorra o mesmo, porque estamos ante un mandamais ao que non só se lle marchan os concelleiros, senón que os tribunais mándanlle os PXOMS ao ostracismo.  Debe ser todo produto da metodoloxía empregada, cando rexenta a alcaldía.

 Feita esta introducción, vaiamos co PXOM.

 Este proxecto de Plan é: discriminatorio, negativo-perxudicial, recaudador, insólito e inexecutable.

 Discriminatorio: A discriminación ten nomes: Infistela, Laureano Peláez e Gargalo.

 Discriminación en propiedades que hai que segregar e en outras , na mesma rúa ou zona, non.

 Discriminación no fondo, na mesma zona.

 Discriminación da execución directa na mesma rúa. Caso camiño Vello de Sousas.

 Discriminación nas parroquias. Unhas teñen áreas de reparto e a outras non lle deixan para que un fillo ou neto fagan unha casa, habendo todos os servizos. Unhas entran na malla urbana da vila e quedan divididas, rompendo a unidade da parroquia  e parte delas quedan fóra.

 Discriminación nas edificacións afectadas cunha protección e outras, como no caso do conxunto delas, da rúa Laureano Peláez, en concreto o nº 19, non a teñen.

 Discriminación nas industrias, deixando fora de recalificación a única fábrica de madeira noble. Se a catalogaran como as outras, algún día podería optar a ubicarse no Parque Empresarial. A súa ubicación é a máis cercana ao centro de Verín. Queda dentro da circunvalación sur. E para máis “inri” seguirá traballando, coma sempre, a pesar de que “molesta” ao rexedor. En vez de catalogala como corresponda, para que se traslade o máis pronto posible, parece  que conta máis a intención de aniquilala. Como exemplo da súa situación, observando os planos do PXOM, a fábrica queda entre o centro de Verín e Augas de Cabreiroá , en línea recta. Augas de Cabreiroá clasificárona cun PREPI e parte da súa propiedade, chea de árbores, urbanizable. De todas as industrias, que Verín ten poucas, é a única que queda fóra de ordenación, para que non poida crecer, nin facer arreglos, condenándoa a que peche. Esperemos que non.

Algo parecido está a suceder coa finca Gargalo, na subida a Monterrei, polo que sufre tamén discriminación. Alóngase o casco urbano de Pazos ata o termo de Monterrei, ao longo da N-525, e queda fóra de recalificación esta zona, que ten todos os servizos de saneamento e abastecemento, quedando a poucos metros do corazón da Parroquia de Pazos.

 Discriminación porque zonas de viñedo pertencentes a Denominación de Orixen, clasifícanse como urbanas, estando separadas do núcleo rural, mentras outras zonas da periferia quedan en solo agropecuario. Zona de Pazos, marxen dereita da N-525.

 Por que Pazos ten que sufrir a execución de áreas de reparto, en vez de deixar que evolucione, como ata agora, ao longo das súas rúas? Ou hai que xustificar algo? Conserven as parroquias ou inténteno polo menos.

 Mire se discriman que a edificación máis antiga da parroquia de Tamagos, que está situada na marxe dereita da estrada de Portugal, queda fóra dun suposto núcleo rural tradicional, composto de edificacións novas.

 Todos os propietarios de casas afectadas, tanto no casco urbano da vila, como nas das parroquias, estaríanlle moi agradecidos se, a todas as súas edificacións, lles aplicaran o mesmo criterio, que á casa da rúa Laureano Peáez, nº 19. Iso chámase igualdade no trato. E ademáis, se é tan boa esa afección, por que non se inclúe ese nº 19? Nesta rúa está o maior número de edificios, todos xuntos, con fachadas de pedra, incluído o nº 19. Isto xa é máis que discriminar.

  Cando se afecta unha vivenda rural é porque ten algún elemento arquitectónico que conservar. Pois ben, como ese elemento foi o resultado da xeración espontánea dun propietario calquera que lle gustou, por que non deixan que eses veciños sigan tendo desas ideas e non ter que maniatalos dependendo dun funcionario, que tal vez lle escasean? Non varran para a casa.

 Discriminar é tratar de maneira desigual o río Támega e o Regato de Ábedes. Se se pode trazar unha circunvalación polas beiras do regato en Ábedes, tamén se pode trazar polo Pracer e así solucionarían dous problemas: 1º Comunicar o Polígono de Pazos coa A-52, por Queizás. 2º O concello cumpriría o compromiso cos propietarios do Pracer, porque, no seu día, deixaron cruzar pola súa propiedade o saneamento do Polígono de Pazos.

 Por que se discrimina a parte norte da vila deixándoa sen unha circunvalación continua? Por que certas futuras rúas non teñen un entronque común? Por que unha rúa, na zona da Rúa San Pedro, non ten continuidade e remata nun camiño de carros? A quen se contenta?

 Hai dous convenios propostos que son exemplos típicos do que non se debería facer nun planeamento, porque hai que eliminar todos os árbores para executalos. Falamos de freixos, escancereixos (serval de los cazadores) e piñeiros. Convenios así fainos calquera! Non destrúan as suas árbores! Búsquenlle outra solución e manteñan esas fincas. Por certo, en Infistela hai unha propiedade de gran extensión, que non ten árbores, e que podería ser urbanizable, porque os seus propietarios, que aparecen noutro convenio non terían inconvintes en facelo. Non ten árbores e valía para ese futuro Xeriátrico.

 Recaudador: Co aumento da malla urbana por Pazos, Vilela, Salgueiro, Rasela, Ábedes e Queizás estase a xerar un incremento no IBI -contribución urbana- en todas estas vivendas, que antes pagaban como rústicas. Pódese dicir que pouco ou nada reciben a cambio.

Negativo-perxudicial: só en Pazos hai máis de cincoenta viviendas fora de ordenación. Nas zonas entre Tintores-Vilela-Caldeliñas e Salgueiro. Camiño Vello de Queizás- Noria-Queizás-Camiño do Río-Queizás. Cabreiroá-Queizás-Verín.  Así un montón delas por todo o territorio municipal. Esto implica dúas cousas: 1ª Non se pode tocar nelas, nin para tapar goteiras, por exemplo. 2ª Cando un propietario solicita un préstamo e necesita por de aval bancario a vivenda, o tasador tira para abaixo, porque non é o mesmo unha edificación dentro ou fóra de ordenación. Polo tanto é un Plan empobrecedor. Non facilita a capitalización, a non ser a uns poucos elexidos á carta.

 Insólito: porque crea “coutos mixtos” ou terra de ningures. Hai propiedades, que parte delas estaban recollidas no Plan do 98 como urbanas, polo que Concentración Parcelaria só afectou ao resto da finca, quedando excluída a parte afectada polo Plan. Por falta de coordinación entre o concello de Verín e a administración Autonómica, estas partes quedaron ou quedan sen clasificar, creando terras de ningures ao longo das pistas con servizos. Isto dase nos pobos de Cabreiroá, Tamagos, Mourazos, etc.. 

 O concello tampouco soubo xestionar a continuación da pista do Instituto de Queizás cara a Fonte de Cabreiroá, con Concentración Parcelaria, para comunicala coa A-52, pola estrada de Portugal.                                                 

 Inexecutable: hai unha área en concreto, que a hora de facer o reparto de cargas e beneficios acarreará perxuizos para todos, porque hai que tasar un chalé e, mentras se negocia, quedan sen vender os solares que dan a estrada N-525 do outro propietario. Asimesmo, pola financiación dos espazos públicos, que queda, na maior parte, en mans doutras administracións. As áreas de reparto deben ser posibles.

 

PROPOSTA DE PLANEAMENTO PARA VERÍN:

 1º UBICACIÓN DA VILA DE VERÍN: a malla urbana de Verín está ben delimitada por espazos naturais e enclaves que fan protección de toda ela, polos catro costados. Polo norte O Regato da Rasela ou de Queirugás. Polo oeste o río Támega. Polo sur a A-52. E polo leste a fonte de Cabreiroá, fonte de Sousas e barrio da Cruz Vermella. Con esto conseguirían cumprir coas leis protectoras do medio ambiente e zonas inundables. Dentro destes marxes sobra terreo para urbanizar, e ademais estes enclaves servirían de pulmón e transición para futuras ampliacións. Por un lado, recoller a zona de policía do río Támega e polo outro crear ese famoso corredor cara a Fonte do Sapo. Na outra zona saber darlle un deseño á un posible enlace con bulevar ás tres fontes, Cabreiroá, Fontenova e Sousas.

 Dentro destes marxes hai terreo de sobra. Hai que saber ou acertar en urbanizalo, que tampouco fai falta facelo todo, pero si marcar as líñas dun futuro. Deixen de prolongar e prolongar a N-525, que xa está saturada de vivendas e fagan un Verín de xoguete para que os que viven, que disfruten todos os días e os visitantes se sintan a gusto cando elixan este destino. Permítanme unha suxerencia: visiten Chaves.

Quedan dous barrios fóra desta demarcación, que son os da Cruz Vermella e o do Hospital. Hai que insertalos nas súas respectivas parroquias reformulando unha recuperación rural.

 Este cativo modelo serviría asimesmo para cada parroquia. Así contribuiríase a manter e conservar espazos que están configurados, só hai que buscarlles formas legais.

 Ao mesmo tempo, cada parroquia mantería a súa configuración tradicional, e non desfigurándoas, nin integrándoas na malla urbana, porque perderían o seu encanto.

Sábado, 26 de Junio de 2010 14:18 A. Rolán Enlaza este artigo. Verín Hay 1 comentario.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris