Facebook Twitter Google +1     Admin

Crónicas Tamaganas"A vida arredor do Támega" por Adolfo Rolán, natural de Tintores, Verín, Ourense.

Archivos

Enlaces


Se muestran los artículos pertenecientes a Marzo de 2012.

Informe chd.-

Viernes, 09 de Marzo de 2012 20:09 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema No hay comentarios. Comentar.

Informe chd.-Verín.CRONICAS TAMAGANAS.- Informe da CHD.-

 Miña cara señora María:  -O documento  máis gardado e ocultado viu a luz.
 Coa aquela chaviña que  esconde tras calquera dos cadros ou agasallos, que enriquecen o moble máis emblemático do despacho-búnker da casa do pobo, abriu o caixón da mesa e tivo que sacar  o “tesouro” que  todos os empresarios da construcción querían ter, ver e analizar.
 O requerinte solicitou o documento, porque ten necesidade de ver como lle afecta  aos seus solares e propiedades o informe que remite a Confederación Hidrográfica do Douro ao PXOM de Verín. Necesita gañar tempo para ter as respostas adecuadas por si é necesario chegar aos tribunais correspondentes. É dicir, un empresario precavido e coñecedor do personaxe.
 Pasaron meses dende a solicitude e non había resposta, polo que, en cada xuntanza de amigos, a pregunta sempre era a mesma: e o informe?.
 Mandou un escrito especificando que desexaba saber quen era ou eran os responsables
da non contestación á petición, polo que ante este requirimento non  houbo máis que darlle entrega do informe. –“O que ten cu , ten medo”, di o refrán popular.
 É caciquil este tipo de comportamento cos concidadáns dos que depende  directamente, tanto para votar como para subsistir economicamente, porque aportan os  impostos para que este tipo de organismos poidan manterse.
 Rídicula tamén é a contestación porque di: “Deberían pasar pola tesourería municipal para realizar o pagamento da taxa correspondente. A efectos de cálculo da taxa e de conformidade ca Ordenanaza fiscal Reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos que establece que cada copia ten un prezo de 0’18 euros, constando o documento de 29 páxinas, o importe total a satisfacer ascende a 5’22 euros”.
 Que pobreza de mente ao ter que recurrir a este tipo de actos para xustificar unha entrega dun informe, cando calquera papel se entrega a calquera veciño, que ten interés por el, porque facilita operacións que logo poden redundar en beneficio de todo un concelllo. Polo contrario leva a pensar que hai outros intereses que hai que beneficiar, pero só é un informe, non un plano, que si axuda.
 Habería que preguntarse por outras certificacións ou calquera outro tipo de papeis feitos no concello se teñen ou cobran algunha taxa por eles. -Seguro que o concello tería superavit nas súas contas se chegase a cobrar por cada papel se sae  da oficina correspondente. Unha ridiculidez ante este cobro.
 O escrito no que se basou a solicitude corresponde a Lei 9/2002 de 30 de decembro, que no seu artigo 100 di: -1.- Los instrumentos de ordenación urbana, con todos sus documentos, tanto si se encuentran aprobados como durante su tramitación, serán públicos y cualquier persona podrá, en todo momento, consultarlos, obtener copias de los mismos previo pago del precio correspondiente y recabar información sobre los mismos en el Ayuntamiento.
 De acordo con este artigo hai que pagar e sobre todo tendo o Concello unha ordenanza reguladora. Isto é así, pero tamén é da outra forma: -“non os solicites que chos fotocopio e douchos”. Isto é unha contestación normal, na vida normal dun Concello.
 Tanto o  informe de data do 15 de novembro do 2010 como o do 29 de setembro do 2011 conclúen coa mesma conclusión: -“Se informa desfavorablemente o PXOM de Verín mentres non se subsanen as defeiciencias detectadas no estudo Hidrolóxico e Hidráulico presentado.  Ademais recomendan esperar aos resultados do Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dado o avanzado estado no que se encontran os traballos contratados”.
 Neste consello radica o principal problema, porque alargándose o tempo a promesa daqueles tres ou seis meses para aprobalo, está totalmente incumplida e difícil de que se leve a cabo, nun tempo prudencial e positivo, para os inversores da vila.
 Escoitando unha entrevista do ministro señor Cañete casi confirma o tempo porque referíndose aos trasvases tamén comentou que se está esperando polos estudos de cunca de todo España. Isto confirma un traballo moi específico e de conclusión comprometidas, porque debe xerar boas espetativas de cara a un futuro non inmediato, pero si de boas solucións para un equilibrio territorial.
 Polo que se considera que un informe deste calibre non se debe ocultar aos interesados, senón que se debe explicar, con espertos no tema, para que cada un saiba a que aterse.
 Os verineses non se merecen ter este tipo de politiquiños, pero ese é outro problema, que aprendar a votar.
                                                         Verín, 9 de marzo do 2012.-

                                                         Adolfo Rolán.-

Viernes, 09 de Marzo de 2012 20:13 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema Hay 2 comentarios.


filón.-


Verín. CRONICAS TAMAGANAS. Filón.-

Miña cara señora María: O señor Presidente da Xunta de Galicia aínda non explotou  o filón posto a seu servizo polo senador autonómico e alcalde de Verín, D. Juan Manuel Jiménez Morán.
 Individuos así deberían ser propostos para conselleiros de Facenda ou ministros de economía dun estado en crise. Persoas desta estirpe non se poden malograr, colocándoas en postos de tanto aburrimento e baixo calibre, recostados nun sofá de senador.
 Preguntado un familiar sobre o que facía en Madrid a resposta, non era a esperada,  deixou ao interlocultor descolocado,- por iso a conta, porque a contestación foi: “nada, chega, séntase, levanta a man, colócaa cara a tras e regresa”. –Todo isto é o traballo dun senador das Cortes de España, en boca dun parente. _Logo din, que hai crise neste país!.
 O filón que descubriu o”taifiñas-senator”  e moi sinxelo, pero había que dar con el e, mira por onde, aparece esta mina no concello de Verín.
 -A cada metro cadrado de rústica, en Galicia, corresponderíalle máis dun euro. -Menuda recaudación!
 O diario de Prisa, El País, en Galicia, o día30 de novembro do 2011, publicou que:” un alcalde y senador del PP pagó como rústico suelo que acababa de recalificar”. A continuación sigue o xornal: “ en escritura ante notario Jiménez certificó haber pagado 46.000 euros por el terreno “de suelo rústico” y haber liquidado 6.440 euros por el impuesto de transmisión patrimonial”.
 -É unha finca ou son dúas xemelgas?. É un prezo ou falta outro?. - A liquidación é moi alta para tan baixo prezo.
 Na mesma páxina continúa narrando:- “ Jiménez alega además, que una valoración de la Xunta de 2008, -cuando aún no estaba en marcha la recalificación- estimó el precio en 12.000 euros”. -Hai que dicir que esta propiedade –zona Infistela_ xa quedara urbanizada no PXOM  do ano 1998.-
 _Por que 12.000 euros?. Porque é a valoración mínima que a Xunta de Galicia ten como referencia catastral, para facer a liquidación da compra, pero oculta a superficie correspondente a esa valoración, que é a hectárea, 10.000 metros cadrados. -É aquí onde está o filón: 10.000 metros cadrados, valóraos a administración en 12.000 euros, en todo o territorio da Gallaecia, para pagar o imposto.
 O filón está en que o solo rústico está infravalorado catastralmente, según esta compra, polo que lle está abrindo os ollos á Xunta para recaudar máis. – Se se pagan por 6.000 metros cadrados de superficie de ”rústica” 6.440 euros de imposto de transmisión, a admistración está perdendo moitos cartos, cando por 10.000 metros cadrados á Xunta, valorando en 12.000, sáenlle menos de 1.000 euros de cobranza. _Probes galeguiños!.
 Estalle dicindo ao señor Feijóo que se poña ao día, porque este vendedor pediume tanto e paguei canto, polo que a vosa valoración non concorda coa realidade e a Xunta perde moitos cartos no catastro de rústica. -Ou non é rústica a finca?.
 Suban a valoración mínima no catastro de rústica en toda a xeografía galaica e terán parte do filón, polo que non fai falta recortar en sanidade, en educación, lei da dependecia, subvencións, altos cargos, funcionarios, etc..
 A outra parte do filón está a cair. En próximas datas a propiedade cambiou de calificación urbanística, porque pasa a urbana, xa está na aprobación inicial do PXOM de Verín, polo que tamén a Xunta debería adapatar o catastro de urbana a ese novo prezo establecido pola compra deste “solar”.
 O señor Pedro Puy, no mesmo diario El País, o día 24 de xullo do 2011 titulou o seu artigo: “Fraude fiscal: dichos y hechos”. A nova conselleira de Facenda, señora Muñoz Fonteriz, no xornal El Correo Gallego, do día 11 de marzo do 2012, declaraou: “La Xunta ya ha dicho que no tiene previstas subidas impositivas. Actuaremos a través de medidas de ahorro del gasto y de lucha contra el fraude”.
-Deben porse a traballar de inmediato no filón, porque debe estar espallado por cada recuncho de Galicia.
 -Hai que atallar aos que se esconden baixo este tipo de operacións para eludir o ter que aportar a unha sociedade, na que debería primar a solidariedade entre  humanos, e non recurrir a artimañas deste tipo para pasar como listo e deixar aos demais como ignorantes .
 Os políticos de turno deben falar menos e actuar máis. Tomar medidas sobre unha nómina faino calquera o interesante é buscar o que se oculta e descubrilo para polo ao servizo de toda a sociedade galega. Isto é o que os galegos din cando van votar. Sobran palabras. Feitos son os que fan falta.
 Ninguén está en contra das compras nin da adquisición de bens o que ocurre é que os que predican politicamente deben dar exemplo.

                                             Verín 17 de marzo  do 2012.-

                                           Adolfo Rolán.

Sábado, 17 de Marzo de 2012 13:43 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema Hay 2 comentarios.

morte....


 Miña cara señora María: -Bisbarra de Monterrei e van dúas mortes!.
 Ao parecer a vida das persoas conta moi pouco para a administración.
 -Chegaron, deixáronse ver, dixeron as verbas que quixeron e borrón e conta nova. –Así de sinxelo!.
 Nesto consistiu a cerimonia. Ninguén se preguntou o porque da morte. –Unha neglixencia!. Chega con acompañar aos familiares no sepelio. É un máis. Estase a convertir isto en Euskadi, non na cantidade pero sí na actuación de algúns políticos. O que se leva é a foto e verbas rimbombantes, que gosten, que caigan ben, aínda que algúns pensen o contrario, pero “a min” deixáronme convencido de que actuei ben.
-Que lles importa aos familiares os autores do lume se quedaron sen seu ser querido?. –Este tipo de discurso está ben para saír do caso, nunha resposta parlamentaria, pero non diante do cadaleito.
 Non hai políticos que respondan ás necesidades dos votantes, hai individuos que se colocan e perduran para convertirse en casta. Só van o deles e se fai falla xogan cos sentimentos das persoas, aínda que sexa neste tipo de actos. –Querer quedar ben para chegar á casta.
 -Non buscan, nin hai responsabilidades políticas nin técnicas. Palabras para embobar.
 O que sí está claro  é que houbo un accidente e como consecuencia unha morte. –Chama moito a atención que pronto se deixaron escoitar frases como: -“Levaba moitos anos de brigadista”, e tamén que se debeu despistar, insinuando que non era novato polo que xa entendía de lumes, polo que lle puido pasar a calquera, tratando de eludir responsabilidades dos mandos. –Nunha palabra, tratando de botar balóns fóra.
 -“Ningún brigadista vai a seu aire”. -Terán que ter un responsable que dá as ordes para ocupar os lugares correspondentes. Ou os brigadistas da Xunta son a cova de Alí Babá?. –Haberá que ser  serios e non se debe xogar coa morte de ningunha persoa.
 -Seguro que non vai pasar nada. Seguro que ninguén mandou nada. Seguro todo queda reducido ao que un dos compañeiros manifestou nos medios de comunicación. E así remátase unha morte. Que pouco valor se lle dá á vida!.
 Danse moitas causalidades, pero o que importa é vender  a imaxe, o fondo, as causas, apártanse ou desvirtúanse para salvarse e a vida ten que  continuar. Non se debe perder o tempo en análises sinxelos, cando a crise é profunda, pero a vida....?.,-“ a miña continúa, politicamente falando, saín nos xornais e como? .-ben,- respóndenme. A primeira hora de cada mañá póñenme cada xornal, cheos de coloríns, remarcando cada foto, cada frase, facéndome ver que estiven á altura das circunstancias e procurando darme xabón a cambio, xa sabes de que?. –As verbas que pronuncie escoiteinas ben. –Iso parece, porque o atestiguan os xornalistas. –Vou ben. Isto funciona. –A morte?. Ah!. Pero estiven nun enterro?.- Moitas grazas.
 Hai que dicir que sae unha noticia na que se di que estarán presentes certos políticos, que por certo é normal, pero o que non é normal é que primeiro vaia un e logo aparezca outro. –Como apareceu o señor Secretario Xeral do PSG-PSOE, porque o Concello do lugar do accidente, rexéntao un alcalde socialista, houbo que contrarrestar este efecto coa presencia do señor Presidente da Xunta.
     –Ata coa morte dun brigadista se fai política!.

                                        Verín, 30 de marzo do 2012.-

                                         Adolfo Rolán.-
 

Viernes, 30 de Marzo de 2012 17:30 A. Rolán Enlaza este artigo. sin tema No hay comentarios. Comentar.


Blog creado con Blogia. Esta web utiliza cookies para adaptarse a tus preferencias y analítica web.
Blogia apoya a la Fundación Josep Carreras.

Contrato Coloriuris